• 25

    1

  • 26

    2

  • 27

    3

ثبت نام کارجویان

بیشتر بخوانید

فرصت های شغلی

بیشتر بخوانید

مطالب خواندنی

بیشتر بخوانید

• همکاری با کارفرمایان در زمینه اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه

• تشخیص فرصت های شغلی مورد نیاز بازارکار

• پذیرش عضویت و ثبت نام کارفرمایان متقاضی برای تامین نیروی کار به صورت کاملا رایگان

• آموزش قانون کار- قانون تامین اجتماعی –قانون نظام صنفی-قانون تعاون

• نظارت بر کار و حضور و غیاب متقاضیان بیمه بیکاری

• تهیه قرارداد کار برای کارگران و کارفرمایان

• مشاوره و راهنمایی در زمینه طرح های طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به کارفرمایان

• تهیه طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد های تولیدی و صنعتی

• تامین و معرفی نیروی انسانی ساده، نیمه ماهر، ماهر و متخصص مورد نیاز کارفرمایان، واحدهای خصوصی و تعاونی در کارگاه ها و واحد های تولیدی، صنعتی ، صنفی در بخش های صنعتی کشاورزی- خدمات بصورت رایگان

• ثبت نام جویندگان کار و ارائه مشاوره شغلی

• دریافت اطلاعات امکانات بالقوه مناطق و بررسی لازم برای استفاده کار آفرینی از امکانات مذکور

• اخذ نمایندگی از کارگران و کارفرمایان برای شرکت در جلسات حل اختلاف کارگری

• تهیه طرح های توجیهی برای متقاضیان اجرای طرح های جدید

• دریافت امکانات بالقوه مناطق استان و بررسی برای به فعل درآمدن از طریق سرمایه گذاری جدید

• اجرای طرح تحلیل سیستمها و بهبود روشهای جاری

• دریافت درخواست کارفرمایان برای استفاده از نیروی خارجی

• مشاوره برای تعیین حقوق و دستمزد

آدرس:شیراز-بلوار آزادی-روبه روی پارک آزادی – طبقه فوقانی صادرات-پلاک۱

تلفاکس:۸-۲۲۷۵۲۹۷