کاریابی ایران شعبه شیراز

              

             

               

 

                                     

 

 

                                                        

     

 

                                                                              

              انتخاب کاریابی ایران به عنوان کاریابی برتر استان فارس

       

                   

 

کاریابی ایران آماده همکاری با شما در زمینه های زیر:  

 

  · همکاری با کارفرمایان در زمینه اجرای ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه

· تشخیص فرصت های شغلی مورد نیاز بازارکار

· پذیرش عضویت و ثبت نام کارفرمایان متقاضی برای تامین نیروی کار به صورت کاملا رایگان

· آموزش قانون کار- قانون تامین اجتماعی قانون نظام صنفی-قانون تعاون

· نظارت بر کار و حضور و غیاب متقاضیان بیمه بیکاری

· تهیه قرارداد کار برای کارگران و کارفرمایان

· مشاوره و راهنمایی در زمینه طرح های طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به کارفرمایان

· تهیه طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد های تولیدی و صنعتی

· تامین و معرفی نیروی انسانی ساده، نیمه ماهر، ماهر و متخصص مورد نیاز کارفرمایان، واحدهای خصوصی و تعاونی در کارگاه ها و واحد های تولیدی، صنعتی ، صنفی در بخش های صنعتی کشاورزی- خدمات بصورت رایگان

· ثبت نام جویندگان کار و ارائه مشاوره شغلی

· دریافت اطلاعات امکانات بالقوه مناطق و بررسی لازم برای استفاده کار آفرینی از امکانات مذکور

· اخذ نمایندگی از کارگران و کارفرمایان برای شرکت در جلسات حل اختلاف کارگری

· تهیه طرح های توجیهی برای متقاضیان اجرای طرح های جدید

· دریافت امکانات بالقوه مناطق استان و بررسی برای به فعل درآمدن از طریق سرمایه گذاری جدید

· اجرای طرح تحلیل سیستمها و بهبود روشهای جاری

· دریافت درخواست کارفرمایان برای استفاده از نیروی خارجی

· مشاوره برای تعیین حقوق و دستمزد

 

 
آدرس:شیراز-بلوار آزادی-روبه روی پارک آزادی - طبقه فوقانی صادرات-پلاک1
 
   

 

 
تلفاکس:8-2275297
 
 

 

 
JavaScript Codes